Tượng Bổn Sư Thích Ca

Tượng Bổn Sư Thích Ca
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là danh hiệu thứ 1 của đức phật, lúc còn sống trên trái đất ngài được gọi là Tất-đạt-đa Cồ-đàm là tên phiên âm từ tiếng Phạn Siddhārtha Gautama. Danh hiệu thích ca mầu ni là lúc ngài giác ngộ, trải qua sự cứu độ chúng sinh và thể hiện được tấm lòng từ bi vô tận, từ đó hóa thân thành đức phật tổ.

 

 

Tượng Bổn Sư Thích Ca bằng đá chế tác từ làng đá mỹ nghệ non nước đà nẵng - Cơ Sở điêu khắc đá mỹ nghệ Vinh Hiền toát ra cái thần thái riêng, Chất liệu chế tạo từ đá tự nhiên trải qua trăm triệu năm hình thành, và thừa hưởng khí linh thiêng của ngũ hành sơn, đồng thời được các nghệ nhân điêu khắc chăm chuốt hoàn hảo để đạt đến trình độ tinh xảo cao.