Cơ Sở điêu khắc đá mỹ nghệ Vinh Hiền hoàn thiễn xong nhiều sản phẩm mới

 

 

Cơ Sở điêu khắc đá mỹ nghệ Vinh Hiền hoàn thiễn xong nhiều sản phẩm mới tại cơ sở 2 thuộc  Khu sản xuất số 9 - Làng Đá Mỹ Nghệ Non Nước Đà Nẵng

 

  Cơ Sở 1 điêu khắc đá mỹ nghệ Vinh Hiền
  207 Huyền trân công chúa - Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
  Tel: 0974.030.252

 

  Cơ Sở 2 điêu khắc đá mỹ nghệ Vinh Hiền
  Khu sx số 9 - Làng Đá Mỹ Nghệ Non Nước Đà Nẵng
  Tel: 093.555.4434
  Email: Vinhhien207@gmail.com
  Mã số thuế: 0401413572
  Website: www.damynghenonnuoc.com